ربات اطلاع رسانی سامانه پرداخت یک دو سه پی بر روی پیام رسان تلگرام راه اندازی گردید.
پذیرندگان عزیز با از استفاده از این ربات می توانند از آخرین راخدادهای حساب کاربری خود آگاه شده و موجودی حساب خود را دریافت کنند.
در آینده امکانات بیشتری به آن افزوده خواهد شد.
برای شروع کافی است ربات را فعال کنید.