برای استفاده کنندگان تمامی سایت های اینترنتی و خدماتی همیشه دو مقوله مورد توجه بوده است : ایمنی و قوانین .
یکی برای کاربران سایت و دیگری برای مدیران . سایت یک دو سه پی نیز از این بحث جدا نمیباشد و به خصوص برای کاربران بحث امنیت در پرداخت ها و تراکنش ها بسیار مهم میباشد . تیم فنی یک دو سه پی همیشه و در همه حال سعی در برقراری این امر بوده و امنیت تراکنش های بانکی شما را تضمین میکند ، در کنار آن از شما تقاضا داریم تا به قوانین سایت احترام بگذارید . 
به دلیل حساسیت شاپرک و نظارت آنها بر روی سایت های پرداخت واسط ، تمامی تراکنش های شما لحظه به لحظه توسط مدیران سایت بررسی میشود . در صورتی که تراکنش های مشکوک از مسیر های مشکوک در سایتی یافت شود ، درگاه کاربر خاطی مسدود خواهد شد . در صورت مسدود شدن درگاه تسویه کاربر تا 6 ماه انجام نخواهد شد و پس از آن نیز با ارسال تعهد نامه و موارد اضافی درخواستی امکان پذیر خواهد بود . مواردی که باعث مسدود سازی درگاه خواهد شد به شرح زیر میباشد :
  1. استفاده از ریدایرکت های فراوان در سایت و مبدا تراکنش
  2. استفاده از محصولات تقلبی و فیک به جهت گمراهی شاپرک و سایت یک دو سه پی
  3. ناهمخوانی صنف کاری و تراکنش های موجود در حساب کاربری
  4. استفاده از درگاه برای سایت هایی که محتوای آن ها شامل مصادیق مجرمانه میباشد
  5. شکایت کاربر انجام دهنده تراکنش از دارنده درگاه و عدم پاسخگویی دارنده درگاه
مشاهده هر گونه از موارد فوق باعث مسدود سازی درگاه کاربر خاطی خواهد شد . همانگونه که فراهم آوردن امنیت شما برای ما بسیار مهم است ، از کاربران خاطی در رعایت قوانین سایت نیز به سادگی عبور نخواهیم کرد .